BrSE

Full-Time|30/06/2021
JP433
450万円~700万円
30/06/2021

Thông tin công ty

 • Lĩnh vực hoạt động: Giải pháp kinh doanh, Hỗ trợ xây dựng AWS, Dịch vụ EC&Web, Lĩnh vực hệ thống engineering (System engineering service), Dịch vụ phát triển offshore labol
 • Công ty chuyên về xây dựng hệ thống web, sản xuất web, phát triển hệ thống EC và dịch vụ áp dụng công nghệ AI. Hiện tại đang phát triển hoạt động kinh doanh trên hai mảng là kinh doanh phát triển nội bộ và kinh doanh phát triển hợp đồng.
 • Trong lĩnh vực kinh doanh phát triển hợp đồng, chủ yếu thực hiện giao dịch trực tiếp với các công ty lớn và hơn 90% các giao dịch trực tiếp là phát triển hợp đồng và vận hành bảo trì.
 • Công ty đang nỗ lực nâng cao chất lượng phát triển hơn nữa và cung cấp các giải pháp tối ưu cho khách hàng. Hiện tại, số lượng nhân viện của công ty con tại Việt Nam là 36 nhân viên và với kế hoạch mở rộng quy mô toàn công ty, trong tương lai đặt mục tiêu tăng số lượng nhân viên lên 100 người.

Địa điểm

 • Minato-ku, Tokyo, Japan

Thời gian làm việc

 • 10:00~18:00(Thời gian làm việc thực tế: 7 tiếng)

Chế độ đãi ngộ

 • Thu nhập theo năm: 450万円~700万円
 • Trợ cấp làm thêm ngoài giờ
 • Trợ cấp đi lại
 • Trợ cấp công tác
 • Trợ cấp chứng chỉ
 • Trợ cấp chuyển nhà
 • Có xét tăng lương (1 năm 1 lần)
 • Có xét thưởng (1 năm 2 lần)
 • Số ngày nghỉ trong một năm là 123 ngày
 • Được đóng các loại bảo hiểm
 • Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định(Công ty chi trả toàn bộ)
 • Chế độ khen thưởng thâm niên
 • Chế độ khen thưởng MVP
 • Chế độ chăm sóc con nhỏ
 • Chế độ đào tạo
 • Chế độ chi trả chi phí mua tài liệu

Nội dung công việc

 • Kỹ sư cầu nối trong lĩnh vực phát triển offshore labor
 • Họp, báo cáo tiến độ, đàm phán với công ty khách hàng
 • Truyền đạt các thông số kỹ thuật (spec), yêu cầu (requirement), design đến các thành viên Việt Nam
 • Quản lý tiến độ dự án giữa Nhật Bản và Việt Nam

Yêu cầu

 • 【Yêu cầu bắt buộc】
  – Tốt nghiệm đại học
  – Trên 3 năm kinh nghiệm hệ thống Open Web(có kinh nghiệm 1 trong các ngôn ngữ PHP, Java, Python…)
 • 【Yêu cầu ưu tiên】
  – Có kinh nghiệm quản lý nhiều dự án
  – Có khả năng làm việc lâu dài
  – Có kinh nghiệm làm BrSE
  – Có thể vận hành tốt team phát triển bằng tiếng Nhật
  – Đã từng làm việc tại Nhật Bản và quen với cách triển khai dự án của Nhật Bản

Quy trình phỏng vấn

 • Lọc hồ sơ → Phỏng vấn vòng 1 → Phỏng vấn vòng cuối
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Thông tin công ty

 • Lĩnh vực hoạt động: Giải pháp kinh doanh, Hỗ trợ xây dựng AWS, Dịch vụ EC&Web, Lĩnh vực hệ thống engineering (System engineering service), Dịch vụ phát triển offshore labol
 • Công ty chuyên về xây dựng hệ thống web, sản xuất web, phát triển hệ thống EC và dịch vụ áp dụng công nghệ AI. Hiện tại đang phát triển hoạt động kinh doanh trên hai mảng là kinh doanh phát triển nội bộ và kinh doanh phát triển hợp đồng.
 • Trong lĩnh vực kinh doanh phát triển hợp đồng, chủ yếu thực hiện giao dịch trực tiếp với các công ty lớn và hơn 90% các giao dịch trực tiếp là phát triển hợp đồng và vận hành bảo trì.
 • Công ty đang nỗ lực nâng cao chất lượng phát triển hơn nữa và cung cấp các giải pháp tối ưu cho khách hàng. Hiện tại, số lượng nhân viện của công ty con tại Việt Nam là 36 nhân viên và với kế hoạch mở rộng quy mô toàn công ty, trong tương lai đặt mục tiêu tăng số lượng nhân viên lên 100 người.

Địa điểm

 • Minato-ku, Tokyo, Japan

Thời gian làm việc

 • 10:00~18:00(Thời gian làm việc thực tế: 7 tiếng)

Chế độ đãi ngộ

 • Thu nhập theo năm: 450万円~700万円
 • Trợ cấp làm thêm ngoài giờ
 • Trợ cấp đi lại
 • Trợ cấp công tác
 • Trợ cấp chứng chỉ
 • Trợ cấp chuyển nhà
 • Có xét tăng lương (1 năm 1 lần)
 • Có xét thưởng (1 năm 2 lần)
 • Số ngày nghỉ trong một năm là 123 ngày
 • Được đóng các loại bảo hiểm
 • Quỹ phúc lợi với mức đóng góp xác định(Công ty chi trả toàn bộ)
 • Chế độ khen thưởng thâm niên
 • Chế độ khen thưởng MVP
 • Chế độ chăm sóc con nhỏ
 • Chế độ đào tạo
 • Chế độ chi trả chi phí mua tài liệu

Nội dung công việc

 • Kỹ sư cầu nối trong lĩnh vực phát triển offshore labor
 • Họp, báo cáo tiến độ, đàm phán với công ty khách hàng
 • Truyền đạt các thông số kỹ thuật (spec), yêu cầu (requirement), design đến các thành viên Việt Nam
 • Quản lý tiến độ dự án giữa Nhật Bản và Việt Nam

Yêu cầu

 • 【Yêu cầu bắt buộc】
  – Tốt nghiệm đại học
  – Trên 3 năm kinh nghiệm hệ thống Open Web(có kinh nghiệm 1 trong các ngôn ngữ PHP, Java, Python…)
 • 【Yêu cầu ưu tiên】
  – Có kinh nghiệm quản lý nhiều dự án
  – Có khả năng làm việc lâu dài
  – Có kinh nghiệm làm BrSE
  – Có thể vận hành tốt team phát triển bằng tiếng Nhật
  – Đã từng làm việc tại Nhật Bản và quen với cách triển khai dự án của Nhật Bản

Quy trình phỏng vấn

 • Lọc hồ sơ → Phỏng vấn vòng 1 → Phỏng vấn vòng cuối
Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

PHP Developer in Ha Noi

Urgent

BrSE

Hot

Web Application Engineer

Urgent

Web Design in Tokyo

Urgent

Web Engineer