BrSE

Full-Time|30/09/2021
JP432
400万円~500万円
30/09/2021

Thông tin công ty

 • Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn di động, phát triển hệ thống, phát triển ứng dụng. Phát triển offshore, tiến cử nhân sự, tư vấn về offshore
 • Công ty có 2 công ty offshore tại Hồ Chí Minh và 1 công ty offshore tại Đà Nẵng. Thế mạnh của công ty là phát triển web
 • Công ty chú trọng BrSE có 15 năm kinh nghiệm phát triển offshore và có trên 10 năm kinh nghiệm làm BrSE với mục đích thực hiện phát triển với đội dự án offshore (công ty offshore) hơn 100 nhân viên trong tập đoàn.
 • Đặc điểm của công ty là phát triển tập đoàn với quy mô lớn và có thể phát triển đa lĩnh vực như phát triển IOT hay phát triển phần mềm nhúng.
 • Sau khi gia nhập công ty, nhân viên sẽ được đào tạo từ kinh nghiệm học tập và kinh nghiệm phát triển của những người đi trước để đồng hành phát triển cùng công ty. Đồng thời hướng đến tương lai là một kỹ sư có thể phụ trách các nghiệp vụ như định nghĩa yêu cầu hay thiết kế trong một dự án lớn.

Địa điểm

 • Taito-ku, Tokyo, Japan

Thời gian làm việc

 • 10:00~19:00 (Thời gian làm việc theo quy định: 8 tiếng/ngày)

Chế độ đãi ngộ

 • Thu nhập theo năm: 400万円~500万円
 • Trợ cấp làm thêm cố định (20 tiếng)
 • Trợ cấp đi làm
 • Có tăng lương (1 lần/năm)
 • Có tiền thưởng (1 lần/năm)
 • Thời gian thử việc: 3 tháng
 • Số ngày nghỉ trong một năm: từ 120 ngày trở lên
 • Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm
 • Chế độ hỗ trợ phí công tác (khi đi công tác)

Nội dung công việc

Vai trò BrSE sẽ đưa ra quyết định về đặc tả với khách hàng, sau đó truyền đạt lại nội dụng đặc tả đó cho team offshore, đồng thời quản lý tiến độ và quản lý team dự án.
Tạo sample code và gửi cho khách hàng khi cần thiết, ngoài ra thực hiện fix coding của team offshore.
Khi team offshore bàn giao sản phẩm đã tạo xong, BrSE cũng thực hiện System test.

 • 【Nội dung công việc chính】
  – Định nghĩa yêu cầu (họp trao đổi với khách hàng)
  – Tạo bản thiết kế
  – Ứng dụng và hỗ trợ

Khi thực hiện phát triển thông tin vị trí hay phát triển hệ thống web bất động sản và nhân lực thì ngôn ngữ phát triển chính là Java/VB/PHP.
Công ty có nhiều khách hàng lâu năm nên đều là các dự án phát triển trong thời gian dài, trong đó có dự án phát triển kéo dài khoảng nửa năm. Vì vậy, các dự án đang phát triển ổn định nên ứng viên có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm của một lập trình viên.

Yêu cầu

 • 【Yêu cầu bắt buộc】
  – Kinh nghiệm thiết kế, sản xuất và kiểm thử phát triển web
  – Kinh nghiệm lập trình có sử dụng framework và library
 • 【Yêu cầu ưu tiên】
  – Kinh nghiệm làm BrSE
  – Kinh nghiệm thực hiện theo quy trình xuôi dòng từ định nghĩa yêu cầu đến thiết kế
  – Kinh nghiệm họp trao đổi với khách hàng
  – Kinh nghiệm quản lý đội dự án
  – Kinh nghiệm lập trình Java, VB, PHP,…

Quy trình phỏng vấn

 • Lọc hồ sơ → Phỏng vấn vòng 1 → Phỏng vấn vòng cuối
 • ※ Số lần phỏng vấn từ 1~2 lần
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Thông tin công ty

 • Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn di động, phát triển hệ thống, phát triển ứng dụng. Phát triển offshore, tiến cử nhân sự, tư vấn về offshore
 • Công ty có 2 công ty offshore tại Hồ Chí Minh và 1 công ty offshore tại Đà Nẵng. Thế mạnh của công ty là phát triển web
 • Công ty chú trọng BrSE có 15 năm kinh nghiệm phát triển offshore và có trên 10 năm kinh nghiệm làm BrSE với mục đích thực hiện phát triển với đội dự án offshore (công ty offshore) hơn 100 nhân viên trong tập đoàn.
 • Đặc điểm của công ty là phát triển tập đoàn với quy mô lớn và có thể phát triển đa lĩnh vực như phát triển IOT hay phát triển phần mềm nhúng.
 • Sau khi gia nhập công ty, nhân viên sẽ được đào tạo từ kinh nghiệm học tập và kinh nghiệm phát triển của những người đi trước để đồng hành phát triển cùng công ty. Đồng thời hướng đến tương lai là một kỹ sư có thể phụ trách các nghiệp vụ như định nghĩa yêu cầu hay thiết kế trong một dự án lớn.

Địa điểm

 • Taito-ku, Tokyo, Japan

Thời gian làm việc

 • 10:00~19:00 (Thời gian làm việc theo quy định: 8 tiếng/ngày)

Chế độ đãi ngộ

 • Thu nhập theo năm: 400万円~500万円
 • Trợ cấp làm thêm cố định (20 tiếng)
 • Trợ cấp đi làm
 • Có tăng lương (1 lần/năm)
 • Có tiền thưởng (1 lần/năm)
 • Thời gian thử việc: 3 tháng
 • Số ngày nghỉ trong một năm: từ 120 ngày trở lên
 • Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm
 • Chế độ hỗ trợ phí công tác (khi đi công tác)

Nội dung công việc

Vai trò BrSE sẽ đưa ra quyết định về đặc tả với khách hàng, sau đó truyền đạt lại nội dụng đặc tả đó cho team offshore, đồng thời quản lý tiến độ và quản lý team dự án.
Tạo sample code và gửi cho khách hàng khi cần thiết, ngoài ra thực hiện fix coding của team offshore.
Khi team offshore bàn giao sản phẩm đã tạo xong, BrSE cũng thực hiện System test.

 • 【Nội dung công việc chính】
  – Định nghĩa yêu cầu (họp trao đổi với khách hàng)
  – Tạo bản thiết kế
  – Ứng dụng và hỗ trợ

Khi thực hiện phát triển thông tin vị trí hay phát triển hệ thống web bất động sản và nhân lực thì ngôn ngữ phát triển chính là Java/VB/PHP.
Công ty có nhiều khách hàng lâu năm nên đều là các dự án phát triển trong thời gian dài, trong đó có dự án phát triển kéo dài khoảng nửa năm. Vì vậy, các dự án đang phát triển ổn định nên ứng viên có thể tích lũy nhiều kinh nghiệm của một lập trình viên.

Yêu cầu

 • 【Yêu cầu bắt buộc】
  – Kinh nghiệm thiết kế, sản xuất và kiểm thử phát triển web
  – Kinh nghiệm lập trình có sử dụng framework và library
 • 【Yêu cầu ưu tiên】
  – Kinh nghiệm làm BrSE
  – Kinh nghiệm thực hiện theo quy trình xuôi dòng từ định nghĩa yêu cầu đến thiết kế
  – Kinh nghiệm họp trao đổi với khách hàng
  – Kinh nghiệm quản lý đội dự án
  – Kinh nghiệm lập trình Java, VB, PHP,…

Quy trình phỏng vấn

 • Lọc hồ sơ → Phỏng vấn vòng 1 → Phỏng vấn vòng cuối
 • ※ Số lần phỏng vấn từ 1~2 lần
Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

Cloud Service Development Engineer

Urgent

IOS App Development Engineer

Security Software Development Engineer

Urgent

IT Service Construction and Operation Engineer

Urgent

System Engineer (Web, Open System)