Development Engineer

Full-Time|31/08/2021
JP435
550万円~760万円
31/08/2021

Thông tin công ty

 • Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh tích hợp hệ thống, Phát triển phần mềm, Dịch vụ outsourcing, Dịch vụ tư vấn giải pháp
 • Là một tập đoàn lớn của Nhật về dịch vụ giải pháp IT và phát triển phần mềm với chi nhánh và các công ty con tại Singapore, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc và Mỹ, cũng như trên toàn nước Nhật.
 • Các đối tác là các doanh nghiệp tài chính lớn của Nhật, công ty mạnh về các hệ thống thanh toán thẻ tín dụng (chiếm hơn 50% thị trường quốc nội) và các giải pháp về tài chính như FinTech, Blockchain, AI…
 • Các dự án đều làm trực tiếp với khách hàng nên có cơ hội tham gia từ khâu tư vấn, planning và định nghĩa yêu cầu, thiết kế.
 • Văn hóa doanh nghiệp cởi mở, các nhân viên trẻ tuổi đều có thể trình bày ý kiến của mình với cấp quản lý và giám đốc cấp cao.
 • Ngoài ra khoảng 30% nhân viên nữ được công ty hỗ trợ nuôi con. Công ty có rất nhiều nhân viên nữ có thể cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc nuôi dạy con cái.

Địa điểm

 • Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Thời gian làm việc

 • 9:00~17:30 (Theo quy định là 7 tiếng rưỡi)
 • Có chế độ làm việc với thời gian linh hoạt

Chế độ đãi ngộ

 • Thu nhập năm: 550万円~760万円
 • Trợ cấp đi làm
 • Trợ cấp làm ngoài giờ
 • Trợ cấp gia đình (Người phụ thuộc: 1/5万/người) Tối đa 3 người
 • Trợ cấp nhà ở (Tokyo: 3.1万円, Osaka: 1.6万円, Nagoya: 1.2万円)
 • Nghỉ phép hàng năm: 120 ngày trở lên
 • Được đóng đầy đủ bảo hiểm/Bảo hiểm nhân thọ tập đoàn
 • Chế độ tích lũy tài sản
 • Chế độ chứng khoán nhân viên
 • Chế độ trợ cấp hưu trí
 • Chế độ làm việc telework
 • Chế độ làm việc trong thời gian ngắn
 • Relo Club (Dịch vụ gia công phần mềm liên quan tới phúc lợi xã hội)
 • Chế độ chăm sóc sức khỏe
 • Tham gia hoạt động câu lạc bộ

Nội dung công việc

 • Phát triển tool xây dựng môi trường phát triển&vận hành Cloud Native.
 • Thiết kế và phát triển tool xây dựng môi trường Cloud Native trong thời gian ngắn để cải tiến tốc độ delivery và vận hành ổn định của dịch vụ Web.
  【Nội dung công việc chính】
  – Thiết kế và xây dựng kiến trúc sử dụng linh hoạt ứng dụng container
  – Xây dựng CI/CD pipeline
  – Thiết kế và xây dựng kiến trúc với tải vận hành thấp
  – Thiết kế và xây dựng monitoring liên quan tới hệ thống, ứng dụng và KPI công việc
  – Lựa chọn và trang bị các tool cần thiết cho ITS/BTS, chat,…và công việc phát triển
 • Bí quyết có được thông qua các tool và nghiệp vụ phát triển không chỉ được sử dụng linh hoạt trong công ty mà cũng được công khai sử dụng ra bên ngoài.
 • Tool đang phát triển hiện được công khai trang này: https://gitlab.com/eponas/epona

Yêu cầu

 • Kinh nghiệm xây dựng và vận hành môi trường có sử dụng IaaS, PaaS như AWS, Azure
 • Kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web (bất kể B2B hay B2C)
 • Kiến thức và kinh nghiệm thực tế liên quan tới DevOps
 • Kinh nghiệm xây dựng môi trường dựa theo IaC (Terraform, Ansible, AWS Cloud Formation,…)

Quy trình phỏng vấn

 • Lọc hồ sơ → Kiểm tra năng lực qua Web → Phỏng vấn vòng đầu → Phỏng vấn vòng cuối
  – Phỏng vấn vòng đầu: Trưởng Bộ phận
  – Phỏng vấn vòng cuối: Quản lý nhân sự
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Thông tin công ty

 • Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh tích hợp hệ thống, Phát triển phần mềm, Dịch vụ outsourcing, Dịch vụ tư vấn giải pháp
 • Là một tập đoàn lớn của Nhật về dịch vụ giải pháp IT và phát triển phần mềm với chi nhánh và các công ty con tại Singapore, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc và Mỹ, cũng như trên toàn nước Nhật.
 • Các đối tác là các doanh nghiệp tài chính lớn của Nhật, công ty mạnh về các hệ thống thanh toán thẻ tín dụng (chiếm hơn 50% thị trường quốc nội) và các giải pháp về tài chính như FinTech, Blockchain, AI…
 • Các dự án đều làm trực tiếp với khách hàng nên có cơ hội tham gia từ khâu tư vấn, planning và định nghĩa yêu cầu, thiết kế.
 • Văn hóa doanh nghiệp cởi mở, các nhân viên trẻ tuổi đều có thể trình bày ý kiến của mình với cấp quản lý và giám đốc cấp cao.
 • Ngoài ra khoảng 30% nhân viên nữ được công ty hỗ trợ nuôi con. Công ty có rất nhiều nhân viên nữ có thể cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc nuôi dạy con cái.

Địa điểm

 • Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Thời gian làm việc

 • 9:00~17:30 (Theo quy định là 7 tiếng rưỡi)
 • Có chế độ làm việc với thời gian linh hoạt

Chế độ đãi ngộ

 • Thu nhập năm: 550万円~760万円
 • Trợ cấp đi làm
 • Trợ cấp làm ngoài giờ
 • Trợ cấp gia đình (Người phụ thuộc: 1/5万/người) Tối đa 3 người
 • Trợ cấp nhà ở (Tokyo: 3.1万円, Osaka: 1.6万円, Nagoya: 1.2万円)
 • Nghỉ phép hàng năm: 120 ngày trở lên
 • Được đóng đầy đủ bảo hiểm/Bảo hiểm nhân thọ tập đoàn
 • Chế độ tích lũy tài sản
 • Chế độ chứng khoán nhân viên
 • Chế độ trợ cấp hưu trí
 • Chế độ làm việc telework
 • Chế độ làm việc trong thời gian ngắn
 • Relo Club (Dịch vụ gia công phần mềm liên quan tới phúc lợi xã hội)
 • Chế độ chăm sóc sức khỏe
 • Tham gia hoạt động câu lạc bộ

Nội dung công việc

 • Phát triển tool xây dựng môi trường phát triển&vận hành Cloud Native.
 • Thiết kế và phát triển tool xây dựng môi trường Cloud Native trong thời gian ngắn để cải tiến tốc độ delivery và vận hành ổn định của dịch vụ Web.
  【Nội dung công việc chính】
  – Thiết kế và xây dựng kiến trúc sử dụng linh hoạt ứng dụng container
  – Xây dựng CI/CD pipeline
  – Thiết kế và xây dựng kiến trúc với tải vận hành thấp
  – Thiết kế và xây dựng monitoring liên quan tới hệ thống, ứng dụng và KPI công việc
  – Lựa chọn và trang bị các tool cần thiết cho ITS/BTS, chat,…và công việc phát triển
 • Bí quyết có được thông qua các tool và nghiệp vụ phát triển không chỉ được sử dụng linh hoạt trong công ty mà cũng được công khai sử dụng ra bên ngoài.
 • Tool đang phát triển hiện được công khai trang này: https://gitlab.com/eponas/epona

Yêu cầu

 • Kinh nghiệm xây dựng và vận hành môi trường có sử dụng IaaS, PaaS như AWS, Azure
 • Kinh nghiệm phát triển ứng dụng Web (bất kể B2B hay B2C)
 • Kiến thức và kinh nghiệm thực tế liên quan tới DevOps
 • Kinh nghiệm xây dựng môi trường dựa theo IaC (Terraform, Ansible, AWS Cloud Formation,…)

Quy trình phỏng vấn

 • Lọc hồ sơ → Kiểm tra năng lực qua Web → Phỏng vấn vòng đầu → Phỏng vấn vòng cuối
  – Phỏng vấn vòng đầu: Trưởng Bộ phận
  – Phỏng vấn vòng cuối: Quản lý nhân sự
Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

Cloud Service Development Engineer

Urgent

IOS App Development Engineer

Security Software Development Engineer

Urgent

IT Service Construction and Operation Engineer

Urgent

System Engineer (Web, Open System)