Project Manager

Full-Time|31/08/2021
JP436
760万円~960万円
31/08/2021

Thông tin công ty

 • Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh tích hợp hệ thống, Phát triển phần mềm, Dịch vụ outsourcing, Dịch vụ tư vấn giải pháp
 • Là một tập đoàn lớn của Nhật về dịch vụ giải pháp IT và phát triển phần mềm với chi nhánh và các công ty con tại Singapore, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc và Mỹ, cũng như trên toàn nước Nhật.
 • Các đối tác là các doanh nghiệp tài chính lớn của Nhật, công ty mạnh về các hệ thống thanh toán thẻ tín dụng (chiếm hơn 50% thị trường quốc nội) và các giải pháp về tài chính như FinTech, Blockchain, AI…
 • Các dự án đều làm trực tiếp với khách hàng nên có cơ hội tham gia từ khâu tư vấn, planning và định nghĩa yêu cầu, thiết kế.
 • Văn hóa doanh nghiệp cởi mở, các nhân viên trẻ tuổi đều có thể trình bày ý kiến của mình với cấp quản lý và giám đốc cấp cao.
 • Ngoài ra khoảng 30% nhân viên nữ được công ty hỗ trợ nuôi con. Công ty có rất nhiều nhân viên nữ có thể cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc nuôi dạy con cái.

Địa điểm

 • Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Thời gian làm việc

 • 9:00~17:30 (Theo quy định là 7 tiếng rưỡi)
 • Có chế độ làm việc với thời gian linh hoạt

Chế độ đãi ngộ

 • Thu nhập năm: 760万円~960万円
 • Trợ cấp đi làm
 • Trợ cấp làm ngoài giờ
 • Trợ cấp gia đình (Người phụ thuộc: 1/5万/người) Tối đa 3 người
 • Trợ cấp nhà ở (Tokyo: 3.1万円, Osaka: 1.6万円, Nagoya: 1.2万円)
 • Nghỉ phép hàng năm: 120 ngày trở lên
 • Được đóng đầy đủ bảo hiểm/Bảo hiểm nhân thọ tập đoàn
 • Chế độ tích lũy tài sản
 • Chế độ chứng khoán nhân viên
 • Chế độ trợ cấp hưu trí
 • Chế độ làm việc telework
 • Chế độ làm việc trong thời gian ngắn
 • Relo Club (Dịch vụ gia công phần mềm liên quan tới phúc lợi xã hội)
 • Chế độ chăm sóc sức khỏe
 • Tham gia hoạt động câu lạc bộ

Nội dung công việc

 • Xây dựng hệ thống thương mại hợp nhất (Unified Commerce System)
 • Vai trò Project Manager trong các dự án sau đây:
 • Đề xuất dịch vụ của công ty (Marketing Canvas) và giới thiệu dịch vụ
 • Hướng dẫn chính trong quy trình làm việc khi xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại hợp nhất và xúc tiến hỗ trợ nghiệp vụ trên
 • Lập và thuyết trình về bản đề xuất (Có nhiều trường hợp mang tính cạnh tranh với các công ty CNTT quy mô lớn)
 • Xây dựng quan hệ với khách hàng và các công ty liên quan bên phía khách hàng
 • Thực hiện các điều chỉnh và đàm phán cần thiết khi xúc tiến dự án trong hệ thống trên
 • Đối ứng phù hợp khi quản lý cân đối dự án và kiểm toán trong công ty

Yêu cầu

 • Kinh nghiệm về xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu khách hàng như CRM, CDP, DWH
 • Kiến thức cơ sở hạ tầng của EC, kinh nghiệm về xây dựng EC site và hệ thống POS, nắm vững và hiểu biết tổng quan hệ thống khách hàng, hạng mục liên quan tới các dự án trong công ty và các hạng mục cần lưu ý khác
 • Hiểu biết và khả năng sử dụng linh hoạt cơ chế kỹ thuật liên quan đến WEB và WEB marketing
 • Kiến thức về xây dựng hệ thống dựa trên kiến trúc WEB (Kỹ thuật dựa trên digital marketing là kỹ thuật WEB. Vì có nhiều hệ thống WEB nên cũng cần có hệ thống liên quan về giới thiệu dịch vụ)

Quy trình phỏng vấn

 • Lọc hồ sơ → Kiểm tra năng lực qua Web → Phỏng vấn vòng đầu → Phỏng vấn vòng cuối
  – Phỏng vấn vòng đầu: Trưởng Bộ phận
  – Phỏng vấn vòng cuối: Quản lý nhân sự
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Thông tin công ty

 • Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh tích hợp hệ thống, Phát triển phần mềm, Dịch vụ outsourcing, Dịch vụ tư vấn giải pháp
 • Là một tập đoàn lớn của Nhật về dịch vụ giải pháp IT và phát triển phần mềm với chi nhánh và các công ty con tại Singapore, Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc và Mỹ, cũng như trên toàn nước Nhật.
 • Các đối tác là các doanh nghiệp tài chính lớn của Nhật, công ty mạnh về các hệ thống thanh toán thẻ tín dụng (chiếm hơn 50% thị trường quốc nội) và các giải pháp về tài chính như FinTech, Blockchain, AI…
 • Các dự án đều làm trực tiếp với khách hàng nên có cơ hội tham gia từ khâu tư vấn, planning và định nghĩa yêu cầu, thiết kế.
 • Văn hóa doanh nghiệp cởi mở, các nhân viên trẻ tuổi đều có thể trình bày ý kiến của mình với cấp quản lý và giám đốc cấp cao.
 • Ngoài ra khoảng 30% nhân viên nữ được công ty hỗ trợ nuôi con. Công ty có rất nhiều nhân viên nữ có thể cân bằng giữa công việc và việc chăm sóc nuôi dạy con cái.

Địa điểm

 • Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

Thời gian làm việc

 • 9:00~17:30 (Theo quy định là 7 tiếng rưỡi)
 • Có chế độ làm việc với thời gian linh hoạt

Chế độ đãi ngộ

 • Thu nhập năm: 760万円~960万円
 • Trợ cấp đi làm
 • Trợ cấp làm ngoài giờ
 • Trợ cấp gia đình (Người phụ thuộc: 1/5万/người) Tối đa 3 người
 • Trợ cấp nhà ở (Tokyo: 3.1万円, Osaka: 1.6万円, Nagoya: 1.2万円)
 • Nghỉ phép hàng năm: 120 ngày trở lên
 • Được đóng đầy đủ bảo hiểm/Bảo hiểm nhân thọ tập đoàn
 • Chế độ tích lũy tài sản
 • Chế độ chứng khoán nhân viên
 • Chế độ trợ cấp hưu trí
 • Chế độ làm việc telework
 • Chế độ làm việc trong thời gian ngắn
 • Relo Club (Dịch vụ gia công phần mềm liên quan tới phúc lợi xã hội)
 • Chế độ chăm sóc sức khỏe
 • Tham gia hoạt động câu lạc bộ

Nội dung công việc

 • Xây dựng hệ thống thương mại hợp nhất (Unified Commerce System)
 • Vai trò Project Manager trong các dự án sau đây:
 • Đề xuất dịch vụ của công ty (Marketing Canvas) và giới thiệu dịch vụ
 • Hướng dẫn chính trong quy trình làm việc khi xây dựng cơ sở hạ tầng, thương mại hợp nhất và xúc tiến hỗ trợ nghiệp vụ trên
 • Lập và thuyết trình về bản đề xuất (Có nhiều trường hợp mang tính cạnh tranh với các công ty CNTT quy mô lớn)
 • Xây dựng quan hệ với khách hàng và các công ty liên quan bên phía khách hàng
 • Thực hiện các điều chỉnh và đàm phán cần thiết khi xúc tiến dự án trong hệ thống trên
 • Đối ứng phù hợp khi quản lý cân đối dự án và kiểm toán trong công ty

Yêu cầu

 • Kinh nghiệm về xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu khách hàng như CRM, CDP, DWH
 • Kiến thức cơ sở hạ tầng của EC, kinh nghiệm về xây dựng EC site và hệ thống POS, nắm vững và hiểu biết tổng quan hệ thống khách hàng, hạng mục liên quan tới các dự án trong công ty và các hạng mục cần lưu ý khác
 • Hiểu biết và khả năng sử dụng linh hoạt cơ chế kỹ thuật liên quan đến WEB và WEB marketing
 • Kiến thức về xây dựng hệ thống dựa trên kiến trúc WEB (Kỹ thuật dựa trên digital marketing là kỹ thuật WEB. Vì có nhiều hệ thống WEB nên cũng cần có hệ thống liên quan về giới thiệu dịch vụ)

Quy trình phỏng vấn

 • Lọc hồ sơ → Kiểm tra năng lực qua Web → Phỏng vấn vòng đầu → Phỏng vấn vòng cuối
  – Phỏng vấn vòng đầu: Trưởng Bộ phận
  – Phỏng vấn vòng cuối: Quản lý nhân sự
Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

Cloud Service Development Engineer

Urgent

IOS App Development Engineer

Security Software Development Engineer

Urgent

IT Service Construction and Operation Engineer

Urgent

System Engineer (Web, hệ thống open)