QA Leader

Full-Time|30/04/2020
JP324
Up to 1500$
30/04/2020

Mô tả:

 • Làm việc tại: Ba Đình – Hà Nội
 • Mức lương: 1200$ – 1500$
 • Trợ cấp: theo chính sách của công ty
 • Có chế độ đào tạo và thưởng lương tháng thứ 13
 • Đóng full bảo hiểm

Nội dung công việc:

 • Kiểm tra, đốc thúc, đảm bảo các dự án phần mềm tuân thủ đúng theo quy trình đã xác định trước
 • Tạo báo cáo chất lượng theo định kỳ cho các dự án phần mềm
 • Đưa ra các cảnh báo sớm, hỗ trợ PM, leader trong việc quản lý chất lượng dự án phần mềm
 • Đề xuất các quy trình phát triển phần mềm và theo dõi để đảm bảo các bên liên quan tuân thủ quy trình

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm hoặc có tố chất làm QA Leader ở công ty phần mềm
 • Hiểu rõ các quy trình phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Có khả năng viết được báo cáo chất lượng cho các dự án phần mềm
 • Có khả năng điều chỉnh được quy trình phù hợp với từng dự án phần mềm
 • Có khả năng đưa ra được các cảnh báo sớm về chất lượng, tiến độ của các dự án phần mềm
 • Tiếng Nhật giao tiếp tốt (N3 trở lên)
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Mô tả:

 • Làm việc tại: Ba Đình – Hà Nội
 • Mức lương: 1200$ – 1500$
 • Trợ cấp: theo chính sách của công ty
 • Có chế độ đào tạo và thưởng lương tháng thứ 13
 • Đóng full bảo hiểm

Nội dung công việc:

 • Kiểm tra, đốc thúc, đảm bảo các dự án phần mềm tuân thủ đúng theo quy trình đã xác định trước
 • Tạo báo cáo chất lượng theo định kỳ cho các dự án phần mềm
 • Đưa ra các cảnh báo sớm, hỗ trợ PM, leader trong việc quản lý chất lượng dự án phần mềm
 • Đề xuất các quy trình phát triển phần mềm và theo dõi để đảm bảo các bên liên quan tuân thủ quy trình

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm hoặc có tố chất làm QA Leader ở công ty phần mềm
 • Hiểu rõ các quy trình phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Có khả năng viết được báo cáo chất lượng cho các dự án phần mềm
 • Có khả năng điều chỉnh được quy trình phù hợp với từng dự án phần mềm
 • Có khả năng đưa ra được các cảnh báo sớm về chất lượng, tiến độ của các dự án phần mềm
 • Tiếng Nhật giao tiếp tốt (N3 trở lên)
Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

Consultant

Urgent

【Inexperienced】Farm engineer

Urgent

【Inexperienced】Electronics engineer

Urgent

【Inexperienced】Mechatronics Engineer

Urgent

【Inexperienced】Infrastructure Engineer