QA Leader

Full-Time|30/04/2020
JP324
Up to 1500$
30/04/2020

Mô tả:

 • Làm việc tại: Ba Đình – Hà Nội
 • Mức lương: 1200$ – 1500$
 • Trợ cấp: theo chính sách của công ty
 • Có chế độ đào tạo và thưởng lương tháng thứ 13
 • Đóng full bảo hiểm

Nội dung công việc:

 • Kiểm tra, đốc thúc, đảm bảo các dự án phần mềm tuân thủ đúng theo quy trình đã xác định trước
 • Tạo báo cáo chất lượng theo định kỳ cho các dự án phần mềm
 • Đưa ra các cảnh báo sớm, hỗ trợ PM, leader trong việc quản lý chất lượng dự án phần mềm
 • Đề xuất các quy trình phát triển phần mềm và theo dõi để đảm bảo các bên liên quan tuân thủ quy trình

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm hoặc có tố chất làm QA Leader ở công ty phần mềm
 • Hiểu rõ các quy trình phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Có khả năng viết được báo cáo chất lượng cho các dự án phần mềm
 • Có khả năng điều chỉnh được quy trình phù hợp với từng dự án phần mềm
 • Có khả năng đưa ra được các cảnh báo sớm về chất lượng, tiến độ của các dự án phần mềm
 • Tiếng Nhật giao tiếp tốt (N3 trở lên)
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Mô tả:

 • Làm việc tại: Ba Đình – Hà Nội
 • Mức lương: 1200$ – 1500$
 • Trợ cấp: theo chính sách của công ty
 • Có chế độ đào tạo và thưởng lương tháng thứ 13
 • Đóng full bảo hiểm

Nội dung công việc:

 • Kiểm tra, đốc thúc, đảm bảo các dự án phần mềm tuân thủ đúng theo quy trình đã xác định trước
 • Tạo báo cáo chất lượng theo định kỳ cho các dự án phần mềm
 • Đưa ra các cảnh báo sớm, hỗ trợ PM, leader trong việc quản lý chất lượng dự án phần mềm
 • Đề xuất các quy trình phát triển phần mềm và theo dõi để đảm bảo các bên liên quan tuân thủ quy trình

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm hoặc có tố chất làm QA Leader ở công ty phần mềm
 • Hiểu rõ các quy trình phát triển phần mềm theo tiêu chuẩn ISO 9001
 • Có khả năng viết được báo cáo chất lượng cho các dự án phần mềm
 • Có khả năng điều chỉnh được quy trình phù hợp với từng dự án phần mềm
 • Có khả năng đưa ra được các cảnh báo sớm về chất lượng, tiến độ của các dự án phần mềm
 • Tiếng Nhật giao tiếp tốt (N3 trở lên)
Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

PHP Developer in Ha Noi

Urgent

BrSE

Urgent

BrSE

Hot

Web Application Engineer

Urgent

Web Design in Tokyo