Senior Developer

Full-Time|4 tháng trước
JP273
Up to 1500$
29/02/2020

Mô tả:

 • Làm việc tại: Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
 • Mức lương: Up to 1500$
 • Phụ cấp: theo chính sách của công ty
 • Có chế độ đào tạo và thưởng lương tháng thứ 13

Nội dung công việc:

 • Xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng CI / CD
 • Thúc đẩy quá trình CI / CD, điều chỉnh / thực hiện giữa các đội nhóm
 • Thực hiện các công cụ tốt nhất để phát hành, môi trường và cấu hình
  quản lý để cải thiện tỷ lệ xây dựng thành công
 •  Triển khai phát hành sản phẩm trên các môi trường khác nhau
 •  Giám sát máy chủ về thời gian hoạt động và chức năng
 •  Bảo trì và nâng cấp trên mọi môi trường
 • Cải thiện quy trình triển khai cho các sản phẩm khác nhau
 •  Duy trì và mở rộng cơ sở hạ tầng Amazon
 •  Tự động hóa các tác vụ thông thường

Yêu cầu:

 • Có kiến thức vững chắc về Microsoft Windows và Linux OS
 • Có kiến thức về Software Development Life Cycle (SDLC)
 • Có kinh nghiệm về CI/CD (Jenkin/Chef /Puppet /SaltStack /
  Ansible/TeamCity/Octopus…), automation tools and frameworks, cloud,..
 • Có kiến thức về Python, Bash & Powershell
 • Có kiến thức về SQL và MySQL
 • Có làm quen với Bitbucket, Jira, Confluence, TeamCity, Git
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Mô tả:

 • Làm việc tại: Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
 • Mức lương: Up to 1500$
 • Phụ cấp: theo chính sách của công ty
 • Có chế độ đào tạo và thưởng lương tháng thứ 13

Nội dung công việc:

 • Xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng CI / CD
 • Thúc đẩy quá trình CI / CD, điều chỉnh / thực hiện giữa các đội nhóm
 • Thực hiện các công cụ tốt nhất để phát hành, môi trường và cấu hình
  quản lý để cải thiện tỷ lệ xây dựng thành công
 • Triển khai phát hành sản phẩm trên các môi trường khác nhau
 • Giám sát máy chủ về thời gian hoạt động và chức năng
 • Bảo trì và nâng cấp trên mọi môi trường
 • Cải thiện quy trình triển khai cho các sản phẩm khác nhau
 • Duy trì và mở rộng cơ sở hạ tầng Amazon
 • Tự động hóa các tác vụ thông thường

Yêu cầu:

 • Có kiến thức vững chắc về Microsoft Windows và Linux OS
 • Có kiến thức về Software Development Life Cycle (SDLC)
 • Có kinh nghiệm về CI/CD (Jenkin/Chef /Puppet /SaltStack /
  Ansible/TeamCity/Octopus…), automation tools and frameworks, cloud,..
 • Có kiến thức về Python, Bash & Powershell
 • Có kiến thức về SQL và MySQL
 • Có kiến thức về REST protocol
 • Có làm quen với Bitbucket, Jira, Confluence, TeamCity, Git
 • Có kinh nghiệm về quản lý và duy trì các môi trường khác nhau (Sản xuất / QA / Phát triển)
 • Có kỹ năng kết nối mạng (mô hình TCP / IP, mô hình OSI)
 • Có kiến thức về xử lý sự cố hệ thống và sự cố mạng và chẩn đoán và khắc phục lỗi phần mềm
  trên môi trường đám mây
 • Có kiến thức về AWS, NodeJS / MongoDB,Docker (Swarm / Kubernetes) là một điểm cộng lớn
Rút gọn

Công việc liên quan

Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật

Ứng tuyển ngay

Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật (dành cho người chưa có kinh nghiệm)

Ứng tuyển ngay

Kỹ sư hệ thống (dành cho người có kinh nghiệm)

Ứng tuyển ngay

Kỹ sư hệ thống (dành cho người chưa có kinh nghiệm)

Ứng tuyển ngay

Kỹ sư thiết kế cơ khí (có kinh nghiệm)

Ứng tuyển ngay