Senior Developer

Full-Time|29/02/2020
JP273
Up to 1500$
29/02/2020

Mô tả:

 • Làm việc tại: Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
 • Mức lương: Up to 1500$
 • Phụ cấp: theo chính sách của công ty
 • Có chế độ đào tạo và thưởng lương tháng thứ 13

Nội dung công việc:

 • Xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng CI / CD
 • Thúc đẩy quá trình CI / CD, điều chỉnh / thực hiện giữa các đội nhóm
 • Thực hiện các công cụ tốt nhất để phát hành, môi trường và cấu hình
  quản lý để cải thiện tỷ lệ xây dựng thành công
 •  Triển khai phát hành sản phẩm trên các môi trường khác nhau
 •  Giám sát máy chủ về thời gian hoạt động và chức năng
 •  Bảo trì và nâng cấp trên mọi môi trường
 • Cải thiện quy trình triển khai cho các sản phẩm khác nhau
 •  Duy trì và mở rộng cơ sở hạ tầng Amazon
 •  Tự động hóa các tác vụ thông thường

Yêu cầu:

 • Có kiến thức vững chắc về Microsoft Windows và Linux OS
 • Có kiến thức về Software Development Life Cycle (SDLC)
 • Có kinh nghiệm về CI/CD (Jenkin/Chef /Puppet /SaltStack /
  Ansible/TeamCity/Octopus…), automation tools and frameworks, cloud,..
 • Có kiến thức về Python, Bash & Powershell
 • Có kiến thức về SQL và MySQL
 • Có làm quen với Bitbucket, Jira, Confluence, TeamCity, Git
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Mô tả:

 • Làm việc tại: Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
 • Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
 • Mức lương: Up to 1500$
 • Phụ cấp: theo chính sách của công ty
 • Có chế độ đào tạo và thưởng lương tháng thứ 13

Nội dung công việc:

 • Xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng CI / CD
 • Thúc đẩy quá trình CI / CD, điều chỉnh / thực hiện giữa các đội nhóm
 • Thực hiện các công cụ tốt nhất để phát hành, môi trường và cấu hình
  quản lý để cải thiện tỷ lệ xây dựng thành công
 • Triển khai phát hành sản phẩm trên các môi trường khác nhau
 • Giám sát máy chủ về thời gian hoạt động và chức năng
 • Bảo trì và nâng cấp trên mọi môi trường
 • Cải thiện quy trình triển khai cho các sản phẩm khác nhau
 • Duy trì và mở rộng cơ sở hạ tầng Amazon
 • Tự động hóa các tác vụ thông thường

Yêu cầu:

 • Có kiến thức vững chắc về Microsoft Windows và Linux OS
 • Có kiến thức về Software Development Life Cycle (SDLC)
 • Có kinh nghiệm về CI/CD (Jenkin/Chef /Puppet /SaltStack /
  Ansible/TeamCity/Octopus…), automation tools and frameworks, cloud,..
 • Có kiến thức về Python, Bash & Powershell
 • Có kiến thức về SQL và MySQL
 • Có kiến thức về REST protocol
 • Có làm quen với Bitbucket, Jira, Confluence, TeamCity, Git
 • Có kinh nghiệm về quản lý và duy trì các môi trường khác nhau (Sản xuất / QA / Phát triển)
 • Có kỹ năng kết nối mạng (mô hình TCP / IP, mô hình OSI)
 • Có kiến thức về xử lý sự cố hệ thống và sự cố mạng và chẩn đoán và khắc phục lỗi phần mềm
  trên môi trường đám mây
 • Có kiến thức về AWS, NodeJS / MongoDB,Docker (Swarm / Kubernetes) là một điểm cộng lớn
Rút gọn

Công việc liên quan

Hot

Project Manager

Hot

Infrastructure Engineer

Hot

Application Engineer

Urgent

QA/Tester Leader/Manager

Hot

Technical Leader