Senior Front-end Developer (ANGULAR)

Full-Time|5 tháng trước
JP 266
Up to 1500$
31/01/2020

Mô tả:

 • Làm việc tại: Diamond Flower Building, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân – Hà Nội
 • Mức lương: Up to 1500$
 • Phụ cấp: theo chính sách của công ty
 • Đóng hợp đồng lao động, bảo hiểm và nghỉ phép hàng năm dựa trên pháp luật Việt Nam
 • Có chế độ đào tạo và xét tăng lương 2 lần/năm

Nội dung công việc:

 • Phát triển các ứng dụng và dich vụ bằng phương pháp phát triển Agile
 • Hoàn thành mã hóa, kiểm tra, sửa lỗi và hỗ trợ sản xuất, sử dụng các phương pháp CI / CD

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm tốt về JavaScript / HTML / CSS
 • Có kinh nghiệm với một số công nghệ web: TypeScript, ES6, Angular
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm trong ngành phát triển UX / UI
 • Có 3-4 năm kinh nghiệm với HTML5, CSS3, Javascript
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm sử dụng Angular
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Coffeescript, Jade, SCSS và Adobe
 • Có kiến thức về HTML5 và Semantic HTML, JavaScript, CSS3, các ngôn ngữ mở CSS như Less & Sass (SCSS), TypeScript
 • Có sử dụng các khung giao diện người dùng phổ biến như AngularJS, Angular.
 • Có kiến thức về CSS Grid & Flexbox
 • Từng làm việc với các khung kiểm tra tự động như Mocha, Chai, Karma, Jest, Selenium / Webdo, Phantom / Slimer và các dịch vụ như Sauce Labs và BrowserStack
 • Có kiến thức về khả năng tương thích giữa các trình duyệt, quen thuộc với CanIUse, Modernizr và Polyfills
 • Có kiến thức về webSockets, nhân viên web và NodeJS
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Mô tả:

 • Làm việc tại: Diamond Flower Building, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân – Hà Nội
 • Mức lương: Up to 1500$
 • Phụ cấp: theo chính sách của công ty
 • Đóng hợp đồng lao động, bảo hiểm và nghỉ phép hàng năm dựa trên pháp luật Việt Nam
 • Có chế độ đào tạo và xét tăng lương 2 lần/năm

Nội dung công việc:

 • Phát triển các ứng dụng và dich vụ bằng phương pháp phát triển Agile
 • Hoàn thành mã hóa, kiểm tra, sửa lỗi và hỗ trợ sản xuất, sử dụng các phương pháp CI / CD

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm tốt về JavaScript / HTML / CSS
 • Có kinh nghiệm với một số công nghệ web: TypeScript, ES6, Angular
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm trong ngành phát triển UX / UI
 • Có 3-4 năm kinh nghiệm với HTML5, CSS3, Javascript
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm sử dụng Angular
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Coffeescript, Jade, SCSS và Adobe
 • Có kiến thức về HTML5 và Semantic HTML, JavaScript, CSS3, các ngôn ngữ mở CSS như Less & Sass (SCSS), TypeScript
 • Có sử dụng các khung giao diện người dùng phổ biến như AngularJS, Angular.
 • Có kiến thức về CSS Grid & Flexbox
 • Từng làm việc với các khung kiểm tra tự động như Mocha, Chai, Karma, Jest, Selenium / Webdo, Phantom / Slimer và các dịch vụ như Sauce Labs và BrowserStack
 • Có kiến thức về khả năng tương thích giữa các trình duyệt, quen thuộc với CanIUse, Modernizr và Polyfills
 • Có kiến thức về webSockets, nhân viên web và NodeJS
Rút gọn

Công việc liên quan

Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật

Ứng tuyển ngay

Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật (dành cho người chưa có kinh nghiệm)

Ứng tuyển ngay

Kỹ sư hệ thống (dành cho người có kinh nghiệm)

Ứng tuyển ngay

Kỹ sư hệ thống (dành cho người chưa có kinh nghiệm)

Ứng tuyển ngay

Kỹ sư thiết kế cơ khí (có kinh nghiệm)

Ứng tuyển ngay