Senior Front-end Developer (ANGULAR)

Full-Time|31/01/2020
JP 266
Up to 1500$
31/01/2020

Mô tả:

 • Làm việc tại: Diamond Flower Building, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân – Hà Nội
 • Mức lương: Up to 1500$
 • Phụ cấp: theo chính sách của công ty
 • Đóng hợp đồng lao động, bảo hiểm và nghỉ phép hàng năm dựa trên pháp luật Việt Nam
 • Có chế độ đào tạo và xét tăng lương 2 lần/năm

Nội dung công việc:

 • Phát triển các ứng dụng và dich vụ bằng phương pháp phát triển Agile
 • Hoàn thành mã hóa, kiểm tra, sửa lỗi và hỗ trợ sản xuất, sử dụng các phương pháp CI / CD

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm tốt về JavaScript / HTML / CSS
 • Có kinh nghiệm với một số công nghệ web: TypeScript, ES6, Angular
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm trong ngành phát triển UX / UI
 • Có 3-4 năm kinh nghiệm với HTML5, CSS3, Javascript
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm sử dụng Angular
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Coffeescript, Jade, SCSS và Adobe
 • Có kiến thức về HTML5 và Semantic HTML, JavaScript, CSS3, các ngôn ngữ mở CSS như Less & Sass (SCSS), TypeScript
 • Có sử dụng các khung giao diện người dùng phổ biến như AngularJS, Angular.
 • Có kiến thức về CSS Grid & Flexbox
 • Từng làm việc với các khung kiểm tra tự động như Mocha, Chai, Karma, Jest, Selenium / Webdo, Phantom / Slimer và các dịch vụ như Sauce Labs và BrowserStack
 • Có kiến thức về khả năng tương thích giữa các trình duyệt, quen thuộc với CanIUse, Modernizr và Polyfills
 • Có kiến thức về webSockets, nhân viên web và NodeJS
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Mô tả:

 • Làm việc tại: Diamond Flower Building, 48 Lê Văn Lương, Thanh Xuân – Hà Nội
 • Mức lương: Up to 1500$
 • Phụ cấp: theo chính sách của công ty
 • Đóng hợp đồng lao động, bảo hiểm và nghỉ phép hàng năm dựa trên pháp luật Việt Nam
 • Có chế độ đào tạo và xét tăng lương 2 lần/năm

Nội dung công việc:

 • Phát triển các ứng dụng và dich vụ bằng phương pháp phát triển Agile
 • Hoàn thành mã hóa, kiểm tra, sửa lỗi và hỗ trợ sản xuất, sử dụng các phương pháp CI / CD

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm tốt về JavaScript / HTML / CSS
 • Có kinh nghiệm với một số công nghệ web: TypeScript, ES6, Angular
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm trong ngành phát triển UX / UI
 • Có 3-4 năm kinh nghiệm với HTML5, CSS3, Javascript
 • Có 2-3 năm kinh nghiệm sử dụng Angular
 • Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Coffeescript, Jade, SCSS và Adobe
 • Có kiến thức về HTML5 và Semantic HTML, JavaScript, CSS3, các ngôn ngữ mở CSS như Less & Sass (SCSS), TypeScript
 • Có sử dụng các khung giao diện người dùng phổ biến như AngularJS, Angular.
 • Có kiến thức về CSS Grid & Flexbox
 • Từng làm việc với các khung kiểm tra tự động như Mocha, Chai, Karma, Jest, Selenium / Webdo, Phantom / Slimer và các dịch vụ như Sauce Labs và BrowserStack
 • Có kiến thức về khả năng tương thích giữa các trình duyệt, quen thuộc với CanIUse, Modernizr và Polyfills
 • Có kiến thức về webSockets, nhân viên web và NodeJS
Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

.NET Technical Leader

Urgent

BrSE/Project Manager

Hot

AI Engineer

Hot

Software Engineer Java, C#, PHP(Web, open system)

Hot

Infrastructure Engineer