Senior Java Developer

Full-Time|3 tuần trước
JP323
1000$ - 1500$
30/04/2020

Mô tả:

 • Làm việc tại: Cầu Giấy – Hà Nội
 • Mức lương: 276.000.000 – 420.000.000 VNĐ/Năm
 • Trợ cấp: theo chính sách của công ty
 • Tăng lương 6 tháng/lần
 • Có chế độ đào tạo và thưởng lương tháng thứ 13

Nội dung công việc:

 • Lập trình chính trong các dự án sử dụng ngôn ngữ Java.
 • Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới,..

Yêu cầu:

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với Java (Spring Boot).
 • Hiểu biết về RDBMS (PostgreSQL, MySQL, NoSQL,..)
 • Hiểu biết về thiết kế hệ thống, Design pattern, OOP.
 • Có kinh nghiệm viết Unit Test.
 • Có kinh nghiệm về Kafka, Kubernetes.
 • Yêu thích làm việc trong môi trường Scrum và Agile.
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Mô tả:

 • Làm việc tại: Cầu Giấy – Hà Nội
 • Mức lương: 276.000.000 – 420.000.000 VNĐ/Năm
 • Trợ cấp: theo chính sách của công ty
 • Tăng lương 6 tháng/lần
 • Có chế độ đào tạo và thưởng lương tháng thứ 13

Nội dung công việc:

 • Lập trình chính trong các dự án sử dụng ngôn ngữ Java.
 • Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm: tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới,..

Yêu cầu:

 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với Java (Spring Boot).
 • Hiểu biết về RDBMS (PostgreSQL, MySQL, NoSQL,..)
 • Hiểu biết về thiết kế hệ thống, Design pattern, OOP.
 • Có kinh nghiệm viết Unit Test.
 • Có kinh nghiệm về Kafka, Kubernetes.
 • Yêu thích làm việc trong môi trường Scrum và Agile.
Rút gọn

Công việc liên quan

QA Leader

Ứng tuyển ngay

Senior ReactJS Developer

Ứng tuyển ngay

IOS Engineer

Ứng tuyển ngay

Android Engineer

Ứng tuyển ngay

Business Consultant

Ứng tuyển ngay