Senior QA

Full-Time|28/02/2020
JP237
Upto 1500 USD
28/02/2020

Yêu cầu

 • Có kiến thức và kinh nghiệm test phần mềm từ 3 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm QA về mobile app hoặc web app từ 3 năm trở lên
 • Có kỹ năng giao tiếp trong các dự án phát triển

Nội dung công việc 

Test kiểm tra, phần mềm liên quan đến lĩnh vực y tế

Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Thông tin công ty

 • Công ty cung cấp hệ thống cho các tổ chức y tế
 • Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa 1,5h) (từ thứ 2 – thứ 6)
 • Địa điểm làm việc: Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Yêu cầu

 • Có kiến thức và kinh nghiệm test phần mềm từ 3 năm trở lên
 • Có kinh nghiệm QA về mobile app hoặc web app từ 3 năm trở lên
 • Có kỹ năng giao tiếp trong các dự án phát triển

Ưu tiên

 • Đạt chứng chỉ ISTQB (VTB, JSTQB)
 • Có kinh nghiệm quản lý chất lượng hoặc test management
 • Ứng viên có thể giao tiếp tiếng Nhật
 • Có kinh nghiệm phát triển phần mềm
 • Có kinh nghiệm vận hành và phát triển thử nghiệm tự động hóa
 • Có kinh nghiệm test code
 • Có kinh nghiệm QA về các dịch vụ được phát triển bởi microservice

Nội dung công việc 

Phát triển, thiết kế phần mềm liên quan đến lĩnh vực y tế

Môi trường phát triển:

[CI/CD]
・Jenkins
・DroneCI
・SonarQube
・gitHub / git

[Communication tool]
・Slack
・Redmine

[Process]
・TiDD(ticket-driven development)
[Architecture / SystemDesign]
・MicroService
・RESTful API
・Clean Architecture (Robert Cecil Martin)
・Container Design Pattern(side car)

 

Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

.NET Technical Leader

Urgent

BrSE/Project Manager

Hot

AI Engineer

Hot

Software Engineer Java, C#, PHP(Web, open system)

Hot

Infrastructure Engineer