Site Reliability Engineer

Full-Time|31/08/2021
JP425
600万円~1000万円
31/08/2021

Thông tin công ty:

 • Lĩnh vực hoạt động: Vận hành website B2B
 • Môi trường làm việc thúc đẩy sự sáng tạo của từng cá nhân, nhân viên được tự do đề xuất ý kiến để phát triển business
 • Thời gian làm việc: 10:00~19:00

Địa điểm:

 • Shinagawa-ku, Tokyo (gần ga 五反田駅)

Chế độ đãi ngộ:

 • Thu nhập theo năm: 600万円~1000万円
 • Tiêu chuẩn thu nhập theo tháng: từ 35万円 trở lên
 • Thu nhập làm thêm ngoài giờ cố định: 40 tiếng
 • ※Thời gian thử việc: 3 tháng
 • Có xét tăng lương
 • Thưởng cá nhân theo kết quả công việc (xét thưởng nửa kỳ một lần)
 • Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm
 • Chế độ thanh toán toàn bộ chi phí mua sách và phần mềm
 • Có thể mặc thường phục khi đi làm
 • Chế độ khen thưởng nội bộ công ty
 • Shimekai (khởi động 1 quý 1 lần)

Ngày nghỉ phép:

 • Ngày nghỉ trong năm・・・125 ngày trở lên
 • Nghỉ 2 ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật)
 • Nghỉ lễ
 • Nghỉ Tết
 • Nghỉ phép có lương
 • Ngày nghỉ của công ty
 • Các ngày nghỉ đặc biệt khác

Nội dung công việc:

【Nội dung công việc chính】

 • Xây dựng, vận hành và giám sát infra sử dụng AWS thông qua dịch vụ
 • Xúc tiến tự động hóa và chuẩn bị môi trường phát triển, quy trình release và môi trường kiểm thử
 • Điều chỉnh performance của application và middleware
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ/hiệu suất phát triển hợp tác với kỹ sư DevOps

【Công nghệ đang được sử dụng】

 • Ngôn ngữ: PHP7.4、JavaScript、Node.js、HTML5、CSS3/SCSS
 • Framework: Laravel7.x、Silex、Vue.js2.x、Vue.js3.x
 • Library: jQuery、Bootstrap
 • Hỗ trợ phát triển: Webpack、ESLint、PHPMD、PHP-CS-Fixer、etc…
 • Database: Amazon Aurora
 • Quản lý sourcecode: Git、GitHub
 • Quản lý dự án: Redmine、Trello
 • Communication tool: Slack
 • Documentation: esa
 • Infra: AWS (CodeBuild, CloudFront, CloudWatch, Aurora, CloudFormation, ECS, ECR, S3, ALB,)
 • Môi trường phát triển: Docker

Yêu cầu:

【Yêu cầu bắt buộc】

 • Tiếng Nhật thành thạo
 • Kiến thức và kinh nghiệm sử dụng AWS
 • Kinh nghiệm xây dựng và chuẩn bị môi trường của Infrastructure như Code / docker
 • Chuẩn bị giám sát, cung cấp, triển khai và chuẩn bị quy trình phát triển/môi trường phát triển
 • Kinh nghiệm xây dựng và vận hành infra (Linux)
 • Kiến thức về TCP/IP cơ bản và network

【Yêu cầu ưu tiên】

 • Kinh nghiệm về application và middleware để thực hiện response tốc độ cao
 • Kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống có quy mô lớn

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng lọc hồ sơ →Phỏng vấn lần 1 →Phỏng vấn lần 2 →Phỏng vấn vòng cuối
 • Vòng 1: Engineer manager
 • Vòng 2: CTO, trưởng phòng phát triển service
 • Vòng cuối: Đại diện công ty (giám đốc)
  Vòng 1, vòng 2 có thể phỏng vấn online
  Vòng 2 và vòng cuối có thể phỏng vấn cùng 1 ngày
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Thông tin công ty:

 • Lĩnh vực hoạt động: Vận hành website B2B
 • Môi trường làm việc thúc đẩy sự sáng tạo của từng cá nhân, nhân viên được tự do đề xuất ý kiến để phát triển business
 • Thời gian làm việc: 10:00~19:00

Địa điểm:

 • Shinagawa-ku, Tokyo (gần ga 五反田駅)

Chế độ đãi ngộ:

 • Thu nhập theo năm: 600万円~1000万円
 • Tiêu chuẩn thu nhập theo tháng: từ 35万円 trở lên
 • Thu nhập làm thêm ngoài giờ cố định: 40 tiếng
 • ※Thời gian thử việc: 3 tháng
 • Có xét tăng lương
 • Thưởng cá nhân theo kết quả công việc (xét thưởng nửa kỳ một lần)
 • Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm
 • Chế độ thanh toán toàn bộ chi phí mua sách và phần mềm
 • Có thể mặc thường phục khi đi làm
 • Chế độ khen thưởng nội bộ công ty
 • Shimekai (khởi động 1 quý 1 lần)

Ngày nghỉ phép:

 • Ngày nghỉ trong năm・・・125 ngày trở lên
 • Nghỉ 2 ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật)
 • Nghỉ lễ
 • Nghỉ Tết
 • Nghỉ phép có lương
 • Ngày nghỉ của công ty
 • Các ngày nghỉ đặc biệt khác

Nội dung công việc:

【Nội dung công việc chính】

 • Xây dựng, vận hành và giám sát infra sử dụng AWS thông qua dịch vụ
 • Xúc tiến tự động hóa và chuẩn bị môi trường phát triển, quy trình release và môi trường kiểm thử
 • Điều chỉnh performance của application và middleware
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ/hiệu suất phát triển hợp tác với kỹ sư DevOps

【Công nghệ đang được sử dụng】

 • Ngôn ngữ: PHP7.4、JavaScript、Node.js、HTML5、CSS3/SCSS
 • Framework: Laravel7.x、Silex、Vue.js2.x、Vue.js3.x
 • Library: jQuery、Bootstrap
 • Hỗ trợ phát triển: Webpack、ESLint、PHPMD、PHP-CS-Fixer、etc…
 • Database: Amazon Aurora
 • Quản lý sourcecode: Git、GitHub
 • Quản lý dự án: Redmine、Trello
 • Communication tool: Slack
 • Documentation: esa
 • Infra: AWS (CodeBuild, CloudFront, CloudWatch, Aurora, CloudFormation, ECS, ECR, S3, ALB,)
 • Môi trường phát triển: Docker

Yêu cầu:

【Yêu cầu bắt buộc】

 • Tiếng Nhật thành thạo
 • Kiến thức và kinh nghiệm sử dụng AWS
 • Kinh nghiệm xây dựng và chuẩn bị môi trường của Infrastructure như Code / docker
 • Chuẩn bị giám sát, cung cấp, triển khai và chuẩn bị quy trình phát triển/môi trường phát triển
 • Kinh nghiệm xây dựng và vận hành infra (Linux)
 • Kiến thức về TCP/IP cơ bản và network

【Yêu cầu ưu tiên】

 • Kinh nghiệm về application và middleware để thực hiện response tốc độ cao
 • Kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống có quy mô lớn

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng lọc hồ sơ →Phỏng vấn lần 1 →Phỏng vấn lần 2 →Phỏng vấn vòng cuối
 • Vòng 1: Engineer manager
 • Vòng 2: CTO, trưởng phòng phát triển service
 • Vòng cuối: Đại diện công ty (giám đốc)
  Vòng 1, vòng 2 có thể phỏng vấn online
  Vòng 2 và vòng cuối có thể phỏng vấn cùng 1 ngày
Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

Cloud Service Development Engineer

Urgent

IOS App Development Engineer

Security Software Development Engineer

Urgent

IT Service Construction and Operation Engineer

Urgent

System Engineer (Web, Open System)