Site Reliability Engineer

Full-Time|31/05/2021
JP425
600万円~1000万円
31/05/2021

Thông tin công ty:

 • Lĩnh vực hoạt động: Vận hành website B2B
 • Môi trường làm việc thúc đẩy sự sáng tạo của từng cá nhân, nhân viên được tự do đề xuất ý kiến để phát triển business
 • Thời gian làm việc: 10:00~19:00

Địa điểm:

 • Shinagawa-ku, Tokyo (gần ga 五反田駅)

Chế độ đãi ngộ:

 • Thu nhập theo năm: 600万円~1000万円
 • Tiêu chuẩn thu nhập theo tháng: từ 35万円 trở lên
 • Thu nhập làm thêm ngoài giờ cố định: 40 tiếng
 • ※Thời gian thử việc: 3 tháng
 • Có xét tăng lương
 • Thưởng cá nhân theo kết quả công việc (xét thưởng nửa kỳ một lần)
 • Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm
 • Chế độ thanh toán toàn bộ chi phí mua sách và phần mềm
 • Có thể mặc thường phục khi đi làm
 • Chế độ khen thưởng nội bộ công ty
 • Shimekai (khởi động 1 quý 1 lần)

Ngày nghỉ phép:

 • Ngày nghỉ trong năm・・・125 ngày trở lên
 • Nghỉ 2 ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật)
 • Nghỉ lễ
 • Nghỉ Tết
 • Nghỉ phép có lương
 • Ngày nghỉ của công ty
 • Các ngày nghỉ đặc biệt khác

Nội dung công việc:

【Nội dung công việc chính】

 • Xây dựng, vận hành và giám sát infra sử dụng AWS thông qua dịch vụ
 • Xúc tiến tự động hóa và chuẩn bị môi trường phát triển, quy trình release và môi trường kiểm thử
 • Điều chỉnh performance của application và middleware
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ/hiệu suất phát triển hợp tác với kỹ sư DevOps

【Công nghệ đang được sử dụng】

 • Ngôn ngữ: PHP7.4、JavaScript、Node.js、HTML5、CSS3/SCSS
 • Framework: Laravel7.x、Silex、Vue.js2.x、Vue.js3.x
 • Library: jQuery、Bootstrap
 • Hỗ trợ phát triển: Webpack、ESLint、PHPMD、PHP-CS-Fixer、etc…
 • Database: Amazon Aurora
 • Quản lý sourcecode: Git、GitHub
 • Quản lý dự án: Redmine、Trello
 • Communication tool: Slack
 • Documentation: esa
 • Infra: AWS (CodeBuild, CloudFront, CloudWatch, Aurora, CloudFormation, ECS, ECR, S3, ALB,)
 • Môi trường phát triển: Docker

Yêu cầu:

【Yêu cầu bắt buộc】

 • Tiếng Nhật thành thạo
 • Kiến thức và kinh nghiệm sử dụng AWS
 • Kinh nghiệm xây dựng và chuẩn bị môi trường của Infrastructure như Code / docker
 • Chuẩn bị giám sát, cung cấp, triển khai và chuẩn bị quy trình phát triển/môi trường phát triển
 • Kinh nghiệm xây dựng và vận hành infra (Linux)
 • Kiến thức về TCP/IP cơ bản và network

【Yêu cầu ưu tiên】

 • Kinh nghiệm về application và middleware để thực hiện response tốc độ cao
 • Kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống có quy mô lớn

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng lọc hồ sơ →Phỏng vấn lần 1 →Phỏng vấn lần 2 →Phỏng vấn vòng cuối
 • Vòng 1: Engineer manager
 • Vòng 2: CTO, trưởng phòng phát triển service
 • Vòng cuối: Đại diện công ty (giám đốc)
  Vòng 1, vòng 2 có thể phỏng vấn online
  Vòng 2 và vòng cuối có thể phỏng vấn cùng 1 ngày
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Thông tin công ty:

 • Lĩnh vực hoạt động: Vận hành website B2B
 • Môi trường làm việc thúc đẩy sự sáng tạo của từng cá nhân, nhân viên được tự do đề xuất ý kiến để phát triển business
 • Thời gian làm việc: 10:00~19:00

Địa điểm:

 • Shinagawa-ku, Tokyo (gần ga 五反田駅)

Chế độ đãi ngộ:

 • Thu nhập theo năm: 600万円~1000万円
 • Tiêu chuẩn thu nhập theo tháng: từ 35万円 trở lên
 • Thu nhập làm thêm ngoài giờ cố định: 40 tiếng
 • ※Thời gian thử việc: 3 tháng
 • Có xét tăng lương
 • Thưởng cá nhân theo kết quả công việc (xét thưởng nửa kỳ một lần)
 • Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm
 • Chế độ thanh toán toàn bộ chi phí mua sách và phần mềm
 • Có thể mặc thường phục khi đi làm
 • Chế độ khen thưởng nội bộ công ty
 • Shimekai (khởi động 1 quý 1 lần)

Ngày nghỉ phép:

 • Ngày nghỉ trong năm・・・125 ngày trở lên
 • Nghỉ 2 ngày cuối tuần (thứ 7, chủ nhật)
 • Nghỉ lễ
 • Nghỉ Tết
 • Nghỉ phép có lương
 • Ngày nghỉ của công ty
 • Các ngày nghỉ đặc biệt khác

Nội dung công việc:

【Nội dung công việc chính】

 • Xây dựng, vận hành và giám sát infra sử dụng AWS thông qua dịch vụ
 • Xúc tiến tự động hóa và chuẩn bị môi trường phát triển, quy trình release và môi trường kiểm thử
 • Điều chỉnh performance của application và middleware
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ/hiệu suất phát triển hợp tác với kỹ sư DevOps

【Công nghệ đang được sử dụng】

 • Ngôn ngữ: PHP7.4、JavaScript、Node.js、HTML5、CSS3/SCSS
 • Framework: Laravel7.x、Silex、Vue.js2.x、Vue.js3.x
 • Library: jQuery、Bootstrap
 • Hỗ trợ phát triển: Webpack、ESLint、PHPMD、PHP-CS-Fixer、etc…
 • Database: Amazon Aurora
 • Quản lý sourcecode: Git、GitHub
 • Quản lý dự án: Redmine、Trello
 • Communication tool: Slack
 • Documentation: esa
 • Infra: AWS (CodeBuild, CloudFront, CloudWatch, Aurora, CloudFormation, ECS, ECR, S3, ALB,)
 • Môi trường phát triển: Docker

Yêu cầu:

【Yêu cầu bắt buộc】

 • Tiếng Nhật thành thạo
 • Kiến thức và kinh nghiệm sử dụng AWS
 • Kinh nghiệm xây dựng và chuẩn bị môi trường của Infrastructure như Code / docker
 • Chuẩn bị giám sát, cung cấp, triển khai và chuẩn bị quy trình phát triển/môi trường phát triển
 • Kinh nghiệm xây dựng và vận hành infra (Linux)
 • Kiến thức về TCP/IP cơ bản và network

【Yêu cầu ưu tiên】

 • Kinh nghiệm về application và middleware để thực hiện response tốc độ cao
 • Kinh nghiệm xây dựng và vận hành hệ thống có quy mô lớn

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng lọc hồ sơ →Phỏng vấn lần 1 →Phỏng vấn lần 2 →Phỏng vấn vòng cuối
 • Vòng 1: Engineer manager
 • Vòng 2: CTO, trưởng phòng phát triển service
 • Vòng cuối: Đại diện công ty (giám đốc)
  Vòng 1, vòng 2 có thể phỏng vấn online
  Vòng 2 và vòng cuối có thể phỏng vấn cùng 1 ngày
Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

Web Design in Tokyo

Urgent

Web Engineer

Urgent

Digital Marketing

Server-side Engineer

Frontend Engineer