Web Application Engineer

Full-Time|30/09/2021
JP431
350万円~800万円
30/09/2021

Thông tin công ty

 • Lĩnh vực hoạt động: Phái cử kỹ sư và hoạt động nhận ủy thác trong các lĩnh vực: Cơ khí, Cơ điện tử, Điện tử&điện khí, Thiết bị điện tử, Phần mềm, Hóa học, Khoa học, Công nghệ sinh học
 • Nhân viên sẽ có rất nhiều cơ hội khác nhau bởi vì công ty thuộc tập đoàn được niêm yết trên mục đầu tiên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo.
 • Công ty có rất nhiều dự án phong phú, phù hợp với năng lực của từng nhân viên.
  Nhân viên công ty có thể thử thách áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất trong công việc, đồng thời sẽ rất hài lòng về chế độ đãi ngộ và phúc lợi của công ty

Địa điểm

 • Chuo-ku, Tokyo, Japan

Thời gian làm việc

 • 9:00 ~ 17:45
  ※ Tùy thuộc nơi thực hiện dự ánThời gian OT trung bình mỗi tháng: khoảng 20 ~ 25 tiếng

Chế độ đãi ngộ

 • Thu nhập theo năm: 350万円~800万円
 • Thu nhập theo tháng: 21万~45万円
  (※ Thu nhập tháng gồm lương cơ bản + lương năng lực)
 • Trợ cấp làm thêm
 • Trợ cấp phụ thuộc
 • Trợ cấp chức vụ
 • Trợ cấp nhận công việc mới
 • Trợ cấp về thăm quê hương
 • Trợ cấp đi lại
 • Có tăng lương
 • Có tiền thưởng (2 lần/năm)
 • Số ngày nghỉ trong một năm: từ 120 ngày trở lên
 • Đóng các loại bảo hiểm
 • Chế độ hỗ trợ tiền thôi việc
 • Chế độ hỗ trợ ký túc xá và nhà ở công ty
 • Chế độ hỗ trợ ở nhà thuê (công ty chịu một nửa tiền thuê nhà)
 • Chế độ hỗ trợ tiền thưởng chứng chỉ
 • Chế độ hỗ trợ phí dự thi lấy chứng chỉ

Nội dung công việc

Thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng hệ thống mở

 • 【Nội dung công việc chính】
  – Thực hiện các phase phạm vi rộng gồm: tìm hiểu spec, thiết kế chi tiết, lập trình, kiểm thử, debug, kiểm tra trên hệ thống thực,…trong đó chú trọng vào hệ thống nghiệp vụ
 • 【Ví dụ về các dự án】
  – Phát triển các hình thức dịch vụ Web
  – Phát triển hệ thống tài chính
  – Phát triển hệ thống nghiệp vụ của các nhà sản xuất quy mô lớn
  – Phát triển hệ thống y tế

Yêu cầu

【Yêu cầu bắt buộc】

 • Kinh nghiệm phát triển hoặc vận hành WEB application (từ 3 năm trở lên)

【Yêu cầu ưu tiên】

 • Kinh nghiệm làm PM/PL
 • Kinh nghiệm training thành viên mới
 • Có các chứng chỉ về IT

Quy trình phỏng vấn

 • 【Nguyên tắc sẽ phỏng vấn 1 lần】
  Lọc hồ sơ → Phỏng vấn vòng cuối
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Thông tin công ty

 • Lĩnh vực hoạt động: Phái cử kỹ sư và hoạt động nhận ủy thác trong các lĩnh vực: Cơ khí, Cơ điện tử, Điện tử&điện khí, Thiết bị điện tử, Phần mềm, Hóa học, Khoa học, Công nghệ sinh học
 • Nhân viên sẽ có rất nhiều cơ hội khác nhau bởi vì công ty thuộc tập đoàn được niêm yết trên mục đầu tiên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo.
 • Công ty có rất nhiều dự án phong phú, phù hợp với năng lực của từng nhân viên.
  Nhân viên công ty có thể thử thách áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất trong công việc, đồng thời sẽ rất hài lòng về chế độ đãi ngộ và phúc lợi của công ty

Địa điểm

 • Chuo-ku, Tokyo, Japan

Thời gian làm việc

 • 9:00 ~ 17:45
  ※ Tùy thuộc nơi thực hiện dự ánThời gian OT trung bình mỗi tháng: khoảng 20 ~ 25 tiếng

Chế độ đãi ngộ

 • Thu nhập theo năm: 350万円~800万円
 • Thu nhập theo tháng: 21万~45万円
  (※ Thu nhập tháng gồm lương cơ bản + lương năng lực)
 • Trợ cấp làm thêm
 • Trợ cấp phụ thuộc
 • Trợ cấp chức vụ
 • Trợ cấp nhận công việc mới
 • Trợ cấp về thăm quê hương
 • Trợ cấp đi lại
 • Có tăng lương
 • Có tiền thưởng (2 lần/năm)
 • Số ngày nghỉ trong một năm: từ 120 ngày trở lên
 • Đóng các loại bảo hiểm
 • Chế độ hỗ trợ tiền thôi việc
 • Chế độ hỗ trợ ký túc xá và nhà ở công ty
 • Chế độ hỗ trợ ở nhà thuê (công ty chịu một nửa tiền thuê nhà)
 • Chế độ hỗ trợ tiền thưởng chứng chỉ
 • Chế độ hỗ trợ phí dự thi lấy chứng chỉ

Nội dung công việc

Thiết kế và phát triển phần mềm ứng dụng hệ thống mở

 • 【Nội dung công việc chính】
  – Thực hiện các phase phạm vi rộng gồm: tìm hiểu spec, thiết kế chi tiết, lập trình, kiểm thử, debug, kiểm tra trên hệ thống thực,…trong đó chú trọng vào hệ thống nghiệp vụ
 • 【Ví dụ về các dự án】
  – Phát triển các hình thức dịch vụ Web
  – Phát triển hệ thống tài chính
  – Phát triển hệ thống nghiệp vụ của các nhà sản xuất quy mô lớn
  – Phát triển hệ thống y tế

Yêu cầu

【Yêu cầu bắt buộc】

 • Kinh nghiệm phát triển hoặc vận hành WEB application (từ 3 năm trở lên)

【Yêu cầu ưu tiên】

 • Kinh nghiệm làm PM/PL
 • Kinh nghiệm training thành viên mới
 • Có các chứng chỉ về IT

Quy trình phỏng vấn

 • 【Nguyên tắc sẽ phỏng vấn 1 lần】
  Lọc hồ sơ → Phỏng vấn vòng cuối
Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

Cloud Service Development Engineer

Urgent

IOS App Development Engineer

Security Software Development Engineer

Urgent

IT Service Construction and Operation Engineer

Urgent

System Engineer (Web, Open System)