Web Frontend Junior

Full-Time|29/02/2020
JP232
Up to 1200$
29/02/2020

Mô tả:

 • Làm việc tại:Hoàng Quốc Việt – Hà Nội
 • Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h30 ( nghỉ trưa 1h30 phút )

Nội dung công việc:

 • Phát triển, thiết kế web liên quan đến lĩnh vực y tế

Yêu cầu:

 • Kinh nghiệm TypeScript trên 1 năm
 • Có kinh nghiệm phát triển Html 5, css
 • Có kinh nghiệm sử dụng Bootstrap framework
 • Có kinh nghiệm sử dụng SCSS
 • Có kiến thức cơ bản về mô hình MVVM
Xem thêm
( Bản mô tả tiếng Nhật )

Mô tả:

 • Làm việc tại: Hoàng Quốc Việt – Hà Nội
 • Thời gian làm việc từ 8h00 đến 17h30 ( nghỉ trưa 1h30 phút )

Nội dung công việc:

 • Phát triển, thiết kế web liên quan đến lĩnh vực y tế

Yêu cầu:

 • Kinh nghiệm TypeScript trên 1 năm
 • Có kinh nghiệm phát triển Html 5, css
 • Có kinh nghiệm sử dụng Bootstrap framework
 • Có kinh nghiệm sử dụng SCSS
 • Có kiến thức cơ bản về mô hình MVVM

Ưu tiên:

 • ・RxJS
  ・Angular / Angular CLI
  ・Node.js(npm)
  ・nginx
  ・firebase

Môi trường phát triển:

 • [CI/CD]
  ・Jenkins
  ・DroneCI
  ・SonarQube
  ・gitHub / git
 • [Communication tool]
  ・Slack
  ・Redmine
 • [Process]
  ・TiDD(ticket-driven development)
  [Architecture / SystemDesign]
  ・MicroService
  ・RESTful API
  ・Clean Architecture (Robert Cecil Martin)
  ・Container Design Pattern(side car)
Rút gọn

Công việc liên quan

Urgent

.NET Technical Leader

Urgent

BrSE/Project Manager

Hot

AI Engineer

Hot

Software Engineer Java, C#, PHP(Web, open system)

Hot

Infrastructure Engineer