197 Việc làm

New

Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật

Full-Time |4 ngày trước
JP: N2
450 - 700 万円
Mie-ken
Ứng tuyển ngay
New

Kỹ sư dịch vụ kỹ thuật (dành cho người chưa có kinh nghiệm)

Full-Time |4 ngày trước
JP: N2
280 - 420 万円
Mie-ken
Ứng tuyển ngay
New

Kỹ sư hệ thống (dành cho người có kinh nghiệm)

Full-Time |5 ngày trước
JP: N2
450 - 700 万円
Nhật bản
Ứng tuyển ngay
New

Kỹ sư hệ thống (dành cho người chưa có kinh nghiệm)

Full-Time |5 ngày trước
JP: N2
320 – 450 万円
Nhật bản
Ứng tuyển ngay
New

Kỹ sư thiết kế cơ khí (có kinh nghiệm)

Full-Time |6 ngày trước
JP: N2
450 – 700万円
Tokyo
Ứng tuyển ngay
New

Kỹ sư thiết kế cơ khí (dành cho người ít kinh nghiệm)

|6 ngày trước
JP: N2
320 – 450万円
Tokyo
Ứng tuyển ngay